GE Careers
Apply Now    

Lead Project Management Specialist - Commissioning

 • GE Power
 • Experienced
 • Posted 5/17/2017 5:04:04 PM
 • 2912000
 • Job Function: Project Management
 • Business Segment: Power Steam Power Systems
Location(s): Poland; Warszawa, Opole


About Us:
GE Power is a world leader in power generation with deep domain expertise that helps customers deliver
electricity from a wide spectrum of fuel sources. We are transforming the electricity industry with the digital
power plant, the world’s largest & most efficient gas turbine, full balance of plant solutions and our dataleveraging
software. Our innovative technologies and digital offerings help make power and water more
affordable, reliable, accessible and sustainable.

Essential Responsibilities:

 • Planowanie/lub przygotowanie oraz realizacja prac rozruchowych, pracy, ruchu próbnego i uzyskania certyfikatu PAC w zakresie I&C
 • Bezpieczeństwo techniczne elektrowni od fazy montażowy do fazy oddania do klienta
 • Koordynację wszystkich partnerów w odniesieniu do prac rozruchowych w danym zakresie DCS/ AKPiA
 • Wdrażanie polityki Business’ EHS, procedur bezpieczeństwa oraz planu BHP, instrukcji do wykonywania prac i wytyczne w zakresie prac
 • Upewnianie się, że prace są wykonywane w zgodzie z prawem lokalnym i regulacjami oraz przypisany personel został poinformowany o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa na terenie budowy/prac
 • Upewnianie się, że cały przypisany personel został poinformowany, poinstruowany, przeszkolony oraz jest nadzorowany w odniesieniu do bezpiecznych metod pracy
 • Branie udział w badaniu przyczyn zdarzeń, które miały miejsce na terenie prac
 • Upewnianie się, że prace rozruchowe/rozruch są przeprowadzane w sposób bezpieczny i terminowy, zgodny z kontraktem, budżetem oraz harmonogramem.
 • Zarządzanie, przeprowadzanie, koordynowanie oraz monitorowanie systemów prac rozruchowych w ramach zakresu prac, zgodnie z harmonogramem i kontraktem po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, kierownictwem projektu i klientem
 • Przestrzeganie kamieni milowych projektu oraz informowanie Kierownika Budowy i kierownictwa projektów celu uzyskania pomocy przy ich realizacji
 • Upewnianie się, że prace rozruchowe są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacją I dokumentami technicznymi , biorąc pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa, środki ochrony środowiska oraz przepisy lokalne.
 • Zagwarantowanie regularnego informowania Kierownika Budowy, Kierownika Montażu i głównego biura do spraw rozruchów o postępach, zgodnie z instrukcją pracy
 • Zapewnienie wydania dokumentacji dotyczącej prac rozruchowych, pracy, jakości, zapisów/rejestrów
 • Upewnienie się, że wszelkie handlowe bądź techniczne odstępstwa są zgłaszane wraz z odpowiednim raportem niezgodności (NCR) i monitorowane, aż do momentu ich zakończenia
 • Upewnienie się, że dzienniki są prowadzone w celu rejestracji zdarzeń rozruchowych i operacyjnych, w sposób w jaki jest to sprecyzowane w instrukcjach
 • Uaktualnianie ogólnego harmonogramu prac rozruchowych
 • Zarządzanie, ocena, nadzór, wsparcie i motywowanie przypisanego personelu ds. rozruchów.
 • Zarządzanie obsługą i inspekcją testowych urządzeń
 • Zarządzanie i kontrola budżetu prac rozruchowych
 • Zapewnienie odpowiedniego zachowania oraz dobrej pracy zespołowej w zespole prac rozruchowych zgodnie z polityką firmy


Qualifications/Requirements:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku Bardzo dobra znajomość procesów i procedur rozruchowych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania elektrowni
 • Mile widziane doświadczenie/wiedza w zakresie zarządzania projektami
 • Proaktywność w działaniu
 • Dążenie do osiągania celów
 • Umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków
 • Umiejętności liderskie oraz interpersonalne
 • Zdolność motywowania zespołu do osiągania celów
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach, mile widziana praca zagranicą
 • Biegły język angielski i polski


Locations: Poland; Warszawa, Opole
Apply Now    

Similar Jobs

GE Careers Technical Assistance

Having technical issues with ge.com/careers or your application? We're here to help.

Get In Touch

Connect With Us

Stay up to date on GE and possible opportunities that open in areas that interest you.

Sign Up