GE Careers
Apply Now    

Techniczny Lider Projektu

  • GE Power
  • Experienced
  • Posted 12/21/2016 3:57:06 PM
  • 2806312
  • Job Function: Engineering/Technology
  • Business Segment: Power Power Services
Location(s): Poland ; Elblag


About Us:
GE Power is a world leader in power generation with deep domain expertise that helps customers deliver
electricity from a wide spectrum of fuel sources. We are transforming the electricity industry with the digital
power plant, the world’s largest & most efficient gas turbine, full balance of plant solutions and our dataleveraging
software. Our innovative technologies and digital offerings help make power and water more
affordable, reliable, accessible and sustainable.

Role Summary:
Techniczny lider projektu (Project Engineering Manager (PEM)) dla kompleksowych modernizacji elektrowni parowych tzw. CM&U (Conversion, Modification & Upgrades) odpowiada za techniczną realizację oraz całościowe wypełnienie zobowiązań kontraktowych GE w tym zakresie.

Essential Responsibilities:
Opis stanowiska:
Techniczny lider projektu (Project Engineering Manager (PEM)) dla kompleksowych modernizacji elektrowni parowych tzw. CM&U (Conversion, Modification & Upgrades) odpowiada za techniczną realizację oraz całościowe wypełnienie zobowiązań kontraktowych GE w tym zakresie. Dotyczy to projektów typu EPC zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie w ramach biznesu globalnego GE. Realizacja projektów przebiegać będzie w międzynarodowych zespołach projektowych.
PEM jest pierwszym kontaktem dla technicznych zagadnień związanych z organizacją projektów CM&U. Jest pośrednikiem w kontaktach z grupami inżynierskimi i zapewnia ich całościową koordynację w obrębie prac projektowych oraz zakresu technicznego.
PEM blisko współpracuje z organizacją zarządzania projektami (Project Management - PM) oraz klientem w trakcie fazy realizacji (OTR).
Zakres odpowiedzialności:
• Koordynowanie wszystkich branż technicznych włączonych w realizację projektu takich jak turbina parowa i generator wraz układami, kocioł, BoP, prace budowlane, konstrukcje stalowe, rurociągi, wyprowadzenie mocy, woda chłodząca, wymienniki, układ próżniowy, zasilanie elektryczne, automatyka obiektowa etc
• Zapewnienie, że zakres techniczny, koszty, harmonogram prac spełnią wymagania projektu, odpowiednich standardów i norm przemysłowych i jakościowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
• Aktywne zarządzanie wszystkimi technicznymi interfejsami I zapewnienie skutecznej współpracy wewnętrznych i zewnętrznych zasobów inżynierskich.
• Odpowiada za kontakty z klientem w zakresie zagadnień technicznych związanych z projektem.
• Sprawna identyfikacja i zarządzanie ryzykiem aby zminimalizować wpływ na projekt.
• Opracowanie i wdrożenie podziału prac i obowiązków (DOW/DOR) na projekcie zapewniającego efektywne wykorzystanie zasobów inżynierskich.
• Udział w przeglądach i zarządzaniu budżetem inżynieringu na projekcie.
• We współpracy z PM, klientem oraz zespołami inżynierskimi definiuje i wyjaśnia otwarte sprawy/niezgodności techniczne.
• Opierając się na strategii realizacji projektu przygotowuje strategię inżynieringu mającą na celu wypełnienie wymagań kontraktowych
• Raportuje/zgłasza do PM roszczenia (claim’y) wobec klienta oraz dostawców.
• Pełni role całościowego lidera w obszarze technicznym oraz zapewnia terminowe przygotowanie i przekazanie dokumentacji technicznej związanej z projektem na produkcje oraz do klienta.
• Przy udziale i wsparciu inżynierów projektu innych branż technicznych zapewnia wsparcie dla budowy w zakresie wyjaśniania wszystkich problemów technicznych.
• Koordynuje planowanie rad technicznych na projekcie.
• Wspiera zespoły inżynierskie znajdujące się w organizacjach regionalnych GE w realizacji projektów CM&U.

Qualifications/Requirements:
Kwalifikacje/Wymagania

• Wykształcenie wyższe z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera zdobyte na studiach o kierunku mechanicznym/elektrycznym lub innym o zbliżonym profilu (lub pokrewne doświadczenie w zawodzie).
• Posiadanie znaczących doświadczeń w zakresie kompleksowych modernizacji elektrowni parowych w zakresie technicznej koordynacji działań projektowych i inżynierskich dla układów parowo-wodnych, urządzeń pomocniczych, układów i systemów automatyki oraz elektrycznych, rurociągów i zaworów, prac budowlanych (turbina, generator, kocioł i inne).
• Kompetencje i praktyka w zakresie motywowania i kierowania multidyscyplinarnymi zespołami w różnych lokalizacjach w kraju i za granicą.
• Biegłość w zarządzeniu projektami.
• Fachowość w zakresie wiedzy o budowie i pracy systemów i układów elektrowni cieplnych.
• Generalna wiedza i rozumienie specyfiki biznesu typu EPC (kompleksowe wykonawstwo prac) w zakresie elektrowni parowych.
• Dobre rozumienie zagadnień komercyjnych.
• Angielski zaawansowany w mowie i piśmie. Inne języki obce mile widziane

Oczekiwane umiejętności:

• Umiejętności analityczne oraz rozwiązywania problemów.
• Zdolność do oceny sytuacji, wyrażanie ocen na bazie wcześniejszej praktyki i doświadczeń.
• Zdolności do efektywnego kontaktowania się na wszystkich szczeblach globalnej organizacji GE oraz z zewnętrznymi partnerami.
• Umiejętności do wprowadzania zmian wśród globalnych zespołów w dynamicznym środowisku biznesowym.
• Efektywne zarządzanie wieloma priorytetami przy wymagającym harmonogramie.
• Podejście do zadań ukierunkowane na rozwiązywanie a nie tworzenie problemów.
• Wspierający znajdowanie/wdrażanie: innowacyjnych rozwiązań, działań obniżających koszty oraz usprawnień procesowych.

Locations: Poland ; Elblag

GE offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation.  GE is an Equal Opportunity Employer.  Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.
Apply Now    

GE Careers Technical Assistance

Having technical issues with ge.com/careers or your application? We're here to help.

Get In Touch

Connect With Us

Stay up to date on GE and possible opportunities that open in areas that interest you.

Sign Up