GE Careers
Apply Now    

Inżynier ds. budowlanych (Civil Engineer (CE))

  • GE Power
  • Experienced
  • Posted 12/22/2016 6:55:21 PM
  • 2808549
  • Job Function: Engineering/Technology
  • Business Segment: Power Power Services
Location(s): Poland ; Elblag


About Us:
GE Power is a world leader in power generation with deep domain expertise that helps customers deliver
electricity from a wide spectrum of fuel sources. We are transforming the electricity industry with the digital
power plant, the world’s largest & most efficient gas turbine, full balance of plant solutions and our dataleveraging
software. Our innovative technologies and digital offerings help make power and water more
affordable, reliable, accessible and sustainable.

Essential Responsibilities:
Inżynier ds. budowlanych (Civil Engineer (CE)) odpowiada za techniczną realizację oraz całościowe wypełnienie zobowiązań kontraktowych GE w zakresie fundamentów turbiny, konstrukcji nośnych stalowych występujących w modernizowanych obiektach oraz zagadnień związanych z posadowieniem turbozespołu. Dotyczy to projektów zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie w ramach biznesu globalnego GE. Realizacja projektów przebiegać będzie w międzynarodowych zespołach projektowych, wymagać również będzie mobilności w przemieszczaniu pomiędzy rożnymi lokalizacjami realizowanych projektów.
CE zapewnia całościową koordynację prac związanych z diagnostyką, wykonaniem projektu budowlanego fundamentu oraz wsparciem technicznym w czasie realizacji zadania na obiekcie.
CE blisko współpracuje z organizacją zarządzania projektami (Project Management - PM) oraz klientem w trakcie fazy realizacji (OTR).

• Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do oceny stanu technicznego fundamentów (check list, założenia do wykonywania ekspertyz itp.),
• Opracowanie ekspertyz stanu technicznego fundamentów turbozespołu,
• Wykonywanie analiz obciążeń fundamentu turbozespołu.
• Wykonywanie dokumentacji technicznej posadowienia turbozespołu na fundamencie.
• Wykonywanie projektu technicznego fundamentu oraz planu obciążeń fundamentu,
• Udział w wizjach lokalnych na obiektach energetycznych,
• Przygotowywanie raportów technicznych z propozycjami rozwiązań,
• Koordynowanie prac związanych ze wsparciem technicznym podczas realizacji projektów w tym wizyty na budowach, nadzór budowlany,
• Wykonywanie wstępnych harmonogramów prac obejmujących ramy czasowe realizacji zadań z zapewnieniem spełnienia wymagań projektu, odpowiednich standardów i norm przemysłowych i jakościowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
• Odpowiada za kontakty z klientem w zakresie zagadnień technicznych związanych ze sprawami dotyczącymi zakresu jego działania.
• Sprawna identyfikacja i zarządzanie ryzykiem aby zminimalizować wpływ na projekt.
• Udział w spotkaniach z Klientem
• Pełni rolę całościowego lidera w obszarze konstrukcji betonowych i stalowych.

Qualifications/Requirements:
• Wykształcenie wyższe z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera zdobyte na studiach o kierunku budowlanym.
• Fachowość w zakresie wiedzy o budownictwie przemysłowym (konstrukcje żelbetonowe, konstrukcje stalowe).
• Dobre rozumienie zagadnień komercyjnych.
• Znajomość dyrektyw unijnych oraz przepisów budowlanych.
• Idealny kandydat ma za sobą minimum kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi i zarządzaniu pracownikami, umiejętność prowadzenia dokumentacji budowlanej na budowach w kraju i za granicą.
• Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole zarówno jako członek zespołu oraz jego manager.
• dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office i CAD)
• Wysokie umiejętności analizy problemów technicznych,
• Mobilność i gotowość podróżowania do obiektów energetycznych ulokowanych na całym świecie,
• Angielski zaawansowany w mowie i piśmie. Inne języki obce mile widziane.
• Posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem.
• Prawo jazdy kategorii min. B

Desired Characteristics:
• Umiejętności analityczne oraz rozwiązywania problemów.
• Zdolność do oceny sytuacji, wyrażanie ocen na bazie wcześniejszej praktyki i doświadczeń.
• Zdolności do efektywnego kontaktowania się na wszystkich szczeblach globalnej organizacji GE oraz z zewnętrznymi partnerami.
• Podejście do zadań ukierunkowane na rozwiązywanie a nie tworzenie problemów.

Locations: Poland ; Elblag

GE offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation.  GE is an Equal Opportunity Employer.  Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.
Apply Now    

Similar Jobs

GE Careers Technical Assistance

Having technical issues with ge.com/careers or your application? We're here to help.

Get In Touch

Connect With Us

Stay up to date on GE and possible opportunities that open in areas that interest you.

Sign Up