GE Careers
Apply Now    

Inspektor Nadzoru Montażu Rurociągów Średnio i Niskoprężnych

 • GE Power
 • Experienced
 • Posted 1/24/2017 10:57:08 PM
 • 2785304
 • Job Function: Project Management
 • Business Segment: Power Steam Power Systems
Location(s): Poland ; Warsaw, Opole


About Us:
GE Power is a world leader in power generation with deep domain expertise that helps customers deliver
electricity from a wide spectrum of fuel sources. We are transforming the electricity industry with the digital
power plant, the world’s largest & most efficient gas turbine, full balance of plant solutions and our dataleveraging
software. Our innovative technologies and digital offerings help make power and water more
affordable, reliable, accessible and sustainable.

Role Summary:
Inspektor nadzoru montażu Rurociągów Średnio i Niskoprężnych (SP/NP)

Essential Responsibilities:

Zadania inspektora:

 1. Nadzór nad realizacja prac realizowanych przez firmę montażową w zakresie:
  • zgodności z dokumentacją projektową,
  • zgodności z obowiązującymi przepisami, normami, procedurami i kontraktem,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i procedur budowy w tym zakresie,
  • przestrzegania dyscypliny pracy,
  • przestrzegania uzgodnień z narad koordynacyjnych,
  • zgodność realizacji prac z harmonogramem,
  • prawidłowości i bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych podczas montażu i spawania,
  • zapewnienia wysokiej jakości realizowanych prac,
  • weryfikacja poprawności dokumentacji projektowej i jakościowej,
  • we współpracy z engineeringiem proponowanie optymalnych rozwiązań w przypadkach kolizji i błędów projektowych,
  • aktywne uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, technicznych, itp.,
  • informowanie Kierownika Montażu o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • uczestniczenie w testach, próbach i odbiorach, podpisywanie protokołów,
  • sprawdzanie i akceptowanie dokumentacji powykonawczej,
 2. Wsparcie podwykonawcy w zakresie:
  • planowania realizacji prac,
  • wyjaśnianie wątpliwości technicznych związanych z dokumentacją techniczną i stosowanymi procedurami spawania i montażu,
  • wyjaśnianie wątpliwości w zakresie dostępności materiałów i ewentualnego stosowania materiałów zastępczych we współpracy z Kierownikiem Gospodarki Magazynowej / Logistyki lub engineeringiem,
  • pośredniczenie w kontaktach z Site Technical Office,
  • wystawianie zapytań technicznych (TQ) lub protokołów niezgodności (NCR),
  • proponowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i technicznych podczas montażu i spawania,
  • prowadzenie niezbędnych uzgodnień z innymi uczestnikami procesu (firmy pracujące w tym samym obszarze, inspektorzy Zamawiającego i Managera Projektu),
  • stosowania systemu MTA (Master Tracking Application).


Qualifications/Requirements:
Wymagania;
 • Doświadczenie w prefabrykacji i montażu rurociągów,

 • Znajomość norm i przepisów dotyczących wykonawstwa rurociągów oraz materiałów stosowanych podczas ich montażu i spawania,

 • Znajomość technologii montażu i spawania stali węglowych, oraz nisko i wysokostopowych,

 • Znajomość systemu zapewnienia jakości ISO i sposobu przygotowania dokumentacji jakościowej dla rurociągów,

 • Umiejętność w zakresie użytkowania oprogramowania: pakietu Office, AutoCad, Navisworks, MTA, SAP,

 • Znajomość j. angielskiego,

 • Mile widziane Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,

 • Uprawnienia SEP,

 • Mile widziane uprawnienia VT2, MT, UT, RT,

 • Prawo jazdy kat. B.


Desired Characteristics:
 • Proaktywność,

 • Dyspozycyjność,

 • Umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku,

 • Odporność na stres,

 • Praca pod presją czasu,

 • Zdolność rozwiązywania problemów,

 • Szybka adaptacja i zaznajomienie się z procedurami montażowymi oraz systemem komputerowym GE (MTA).


Locations: Poland ; Warsaw, Opole

GE offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation.  GE is an Equal Opportunity Employer.  Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.
Apply Now    

Similar Jobs

GE Careers Technical Assistance

Having technical issues with ge.com/careers or your application? We're here to help.

Get In Touch

Connect With Us

Stay up to date on GE and possible opportunities that open in areas that interest you.

Sign Up